Kovačević, N., Stević, M., Milešević, M., Maksimović, S., Dihovični, ., & Stević, Z. (2020). Automatizacija procesa proizvodnje bakarne žice metodom livenja u vis – podsistem za indukciono zagrevanje. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 8(1), 279-285. doi:10.24094/mkoiee.020.8.1.279