Kovačević, Nada, Miša Stević, Miloš Milešević, Srđan Maksimović, Đorđe Dihovični, & Zoran Stević. " Automatizacija procesa proizvodnje bakarne žice metodom livenja u vis – podsistem za indukciono zagrevanje." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 8.1 (2020): 279-285. Web. 6 Dec. 2021