Kovačević, Nada, Stević, Miša, Milešević, Miloš, Maksimović, Srđan, Dihovični, Đorđe, I Stević, Zoran. " Automatizacija procesa proizvodnje bakarne žice metodom livenja u vis – podsistem za indukciono zagrevanje" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 8 Broj 1 (2 November 2020)