Basko, Artem, I Ponomaryova, Elena. " Povećanje tolerancije greške ADC AD7799" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 8 Broj 1 (2 November 2020)