Petrović, M., Jovanović, M., Štirbanović, Z., Sokolović, J., & Gardić, V. (2020). Mogućnost korišćenja koštica višnje kao biogoriva za dobijanje toplotne energije. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 8(1), 295-299. doi:10.24094/mkoiee.020.8.1.295