Petrović, Milorad, Jovanović, Milan, Štirbanović, Zoran, Sokolović, Jovica, I Gardić, Vojka. " Mogućnost korišćenja koštica višnje kao biogoriva za dobijanje toplotne energije" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 8 Broj 1 (2 November 2020)