Stanimirović, I., & Stanimirović, Z. (2021). Proces sito-štampe debelog filma u realizaciji silicijumskih solarnih ćelija. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 9(1). Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6613