Stanimirović, I., & Stanimirović, Z. 2021 Jul 19. Proces sito-štampe debelog filma u realizaciji silicijumskih solarnih ćelija. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 9:1