Stanimirović, Ivanka, & Zdravko Stanimirović. " Proces sito-štampe debelog filma u realizaciji silicijumskih solarnih ćelija." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 9.1 (2021): n. pag. Web. 20 May. 2022