Brankov, B., Stanojević, A., Pucar, M., & Nenković-Riznić, M. (2021). Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj srbije. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 9(1), 153-163. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6615