Brankov, Borjan, Stanojević, Ana, Pucar, Mila, I Nenković-Riznić, Marina. " Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj srbije" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 9 Broj 1 (14 November 2021)