BRKOVIĆ, Bogdan; JEČMENICA, Miloš; LAZAREVIĆ, Zoran. Modelovanje samopobudnog asinhronog generatora. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 9, n. 1, july 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6617>. Datum pristupa: 20 may 2022