Brković, B., Ječmenica, M., & Lazarević, Z. 2021 Jul 19. Modelovanje samopobudnog asinhronog generatora. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 9:1