Brković, Bogdan, Miloš Ječmenica, & Zoran Lazarević. " Modelovanje samopobudnog asinhronog generatora." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 9.1 (2021): n. pag. Web. 20 May. 2022