Brković, Bogdan, Ječmenica, Miloš, I Lazarević, Zoran. " Modelovanje samopobudnog asinhronog generatora" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 9 Broj 1 (19 July 2021)