Ristić, J. 2021 Jul 19. Primer dobre prakse - realizacija projekta programa erazmus+, održivi razvoj škole. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 9:1