Ristić, Jasna. " Primer dobre prakse - realizacija projekta programa erazmus+, održivi razvoj škole." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 9.1 (2021): n. pag. Web. 20 May. 2022