Ristić, Jasna. " Primer dobre prakse - realizacija projekta programa erazmus+, održivi razvoj škole" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 9 Broj 1 (19 July 2021)