Krstić, N., Tasić, D., & Klimenta, D. (2021). Optimalno postavljanje fotonaponskih panela u fotonaponskim sistemima uvažavajući efekat senki. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 9(1), 43-50. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6623