Krstić, N., Tasić, D., & Klimenta, D. 2021 Nov 14. Optimalno postavljanje fotonaponskih panela u fotonaponskim sistemima uvažavajući efekat senki. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 9:1