Krstić, Nikola, Tasić, Dragan, I Klimenta, Dardan. " Optimalno postavljanje fotonaponskih panela u fotonaponskim sistemima uvažavajući efekat senki" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 9 Broj 1 (14 November 2021)