Stojanović, D., Marković, V., Ristić, J., Gerasimović, M., & Stević, Z. 2021 Jul 19. Racionalizacija potrošnje električne energije primenom mikrokontrolera. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 9:1