Stojanović, Dragan, Vesna Marković, Jasna Ristić, Milica Gerasimović, & Zoran Stević. " Racionalizacija potrošnje električne energije primenom mikrokontrolera." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 9.1 (2021): n. pag. Web. 20 May. 2022