Popović, M., Savić, A., & Mišković, Z. (2021). Mogućnost upotrebe mikroarmiranog betona u konstrukcijama za dobijanje obnovljive energije. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 9(1). Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6626