Popović, Marko, Aleksandar Savić, & Zoran Mišković. " Mogućnost upotrebe mikroarmiranog betona u konstrukcijama za dobijanje obnovljive energije." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 9.1 (2021): n. pag. Web. 20 May. 2022