Savić, A., Stević, M., Vlahović, M., Martinović, S., Volkov-Husović, T., & Đurović, L. (2021). Osnovni principi 3D štampe betona u svetlu održivog razvoja. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 9(1), 127-130. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6627