Savić, A., Stević, M., Vlahović, M., Martinović, S., Volkov-Husović, T., & Đurović, L. 2021 Nov 14. Osnovni principi 3D štampe betona u svetlu održivog razvoja. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 9:1