Savić, Aleksandar, Miša Stević, Milica Vlahović, Sanja Martinović, Tatjana Volkov-Husović, & Lazar Đurović. " Osnovni principi 3D štampe betona u svetlu održivog razvoja." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 9.1 (2021): 127-130. Web. 28 May. 2022