Savić, Aleksandar, Stević, Miša, Vlahović, Milica, Martinović, Sanja, Volkov-Husović, Tatjana, I Đurović, Lazar. " Osnovni principi 3D štampe betona u svetlu održivog razvoja" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 9 Broj 1 (14 November 2021)