Radovanović, I., & Popović, I. (2021). Identifikacija problema smanjenja efikasnosti u radu distribuiranih pv sistema u pamet-nim sredinama. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 9(1). Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6632