Radovanović, I., & Popović, I. 2021 Jul 20. Identifikacija problema smanjenja efikasnosti u radu distribuiranih pv sistema u pamet-nim sredinama. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 9:1