Radovanović, Ilija, & Ivan Popović. " Identifikacija problema smanjenja efikasnosti u radu distribuiranih pv sistema u pamet-nim sredinama." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 9.1 (2021): n. pag. Web. 20 May. 2022