Radovanović, Ilija, I Popović, Ivan. " Identifikacija problema smanjenja efikasnosti u radu distribuiranih pv sistema u pamet-nim sredinama" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 9 Broj 1 (20 July 2021)