Vlahović, Miljan, Vlahović, Milica, I Stević, Zoran. " Iskorišćenje geotermalnih resursa za proizvodnju toplotne energije" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 9 Broj 1 (14 November 2021)