Đorđević, N., Peleš, A., Obradović, N., Vlahović, M., Mihajlović, S., & Martinović, S. (2021). Vremena sinterovanja električna svojstva izotermski sinterovane keramike na bazi kordi-erita kao funkcija i aktivacije. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 9(1). Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6636