Đorđević, Nataša, Peleš, Adriana, Obradović, Nina, Vlahović, Milica, Mihajlović, Slavica, I Martinović, Sanja. " Vremena sinterovanja električna svojstva izotermski sinterovane keramike na bazi kordi-erita kao funkcija i aktivacije" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 9 Broj 1 (20 July 2021)