IVANOVIĆ, Aleksandra T. et al. Mogućnost remedijacije istorijske deponije otpadne šljake u firmi mg serbian baljevac. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 9, n. 1, july 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6637>. Datum pristupa: 20 may 2022