Ivanović, Aleksandra, Silvana B. Dimitrijević, Vojka Gardić, & Stevan P. Dimitrijević. " Mogućnost remedijacije istorijske deponije otpadne šljake u firmi mg serbian baljevac." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 9.1 (2021): n. pag. Web. 20 May. 2022