Ivanović, Aleksandra, Dimitrijević, Silvana, Gardić, Vojka, I Dimitrijević, Stevan. " Mogućnost remedijacije istorijske deponije otpadne šljake u firmi mg serbian baljevac" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 9 Broj 1 (20 July 2021)