Đukanović, L., Ševaljević, ., Lazović, ., & Stević, Z. 2021 Nov 14. Jedna mogućnost implementacije MPPT-a. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 9:1