Đukanović, Lazar, Žarko Ševaljević, Đorđe Lazović, & Zoran Stević. " Jedna mogućnost implementacije MPPT-a." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 9.1 (2021): 73-79. Web. 27 May. 2022