Đukanović, Lazar, Ševaljević, Žarko, Lazović, Đorđe, I Stević, Zoran. " Jedna mogućnost implementacije MPPT-a" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 9 Broj 1 (14 November 2021)