Bijelić, Zdravko, Mitar Bijelić, & Biljana Milanović. " Istraživanje rentabilnosti malih hidroelektrana." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 9.1 (2021): n. pag. Web. 29 May. 2023