Bijelić, Zdravko, Bijelić, Mitar, I Milanović, Biljana. " Istraživanje rentabilnosti malih hidroelektrana" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 9 Broj 1 (31 August 2021)