Bijelić, Mitar, Milanović, Biljana, I Bijelić, Zdravko. " Model za izgradnju novih hidrelektrana na bazi domaćeg znanja" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 9 Broj 1 (31 August 2021)