Avramović, M., Mrvošević, M., Đalović, N., & Nešković, N. 2021 Nov 14. GBS - Glagol Battery System - Modularni baterijski sistemi visokih performansi višenamenske uloge. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 9:1