Nešković, N., & Đalović, N. 2021 Aug 31. GPC - glagol power converter - univerzalni pretvarački uređaj kao odgovor na nove tren-dove elektrifikacije. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 9:1