Popović, I. 2021 Aug 31. Sistem za predikciju potrošnje električne energije. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 9:1