Popović, Ivan. " Sistem za predikciju potrošnje električne energije" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 9 Broj 1 (31 August 2021)