JARIĆ, Marko et al. Važnost pregleda i određivanje preostalog veka trajanja cevovoda na naftnoj platformi. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 9, n. 1, aug. 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6651>. Datum pristupa: 20 may 2022